Blog

Czym jest i czym może być terapia tańcem?

Czym jest i czym może być terapia tańcem?

Może być i jest sposobem wyrażania siebie w perspektywie życia fizycznego, psychicznego oraz duchowego człowieka jest myślą skierowaną na zewnątrz i ku sobie, w wyrazie dynamicznej i wielowymiarowej ekspresji jest spotkaniem z drugim człowiekiem i próbą zrozumienia różnorodnych jego mechanizmów jest dyscypliną zachęcającą do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie jest pracą nad sobą – nad ciałem, umysłem i duszą jest próbą skupienia się, uwagi i relaksacji może być procesem twórczym i inspirującym innych jest stanięciem w prawdzie o sobie i wobec powierzonych mu osób jest wysiłkiem woli i chwilą badania własnych motywów jest odkryciem siebie, swojej niepowtarzalności, godności i piękna...

Terapia tańcem w aspektach chrześcijańskich

Terapia tańcem w aspektach chrześcijańskich

Terapia tańcem w podejściu chrześcijańskim jest autorskim programem opartym na relacji z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. W pełni respektowana wolność i godność każdej osoby otwiera przestrzeń na spotkanie, w którym oprócz słowa, wybrzmiewa również muzyka, ruch i taniec.