Blog

Medytacje Psalmami

Medytacje Psalmami

Można zadawać pytania zarówno samemu sobie, jak i też innym, czym są te duchowe wieczory, które już od paru lat mają miejsce w przepięknej i świętej przestrzeni Bazyliki św. Józefa u Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu?

Karmelitańskie rekolekcje z tańcem

Karmelitańskie rekolekcje z tańcem

Rekolekcje karmelitańskie przebiegają zawsze w określonym czasie i przestrzeni i realizowane są w rozmaitych miejscach w Polsce, między innymi w Czernej u Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, w Gorzędzieju u Ojców Karmelitów Bosych w klasztorze św. Józefa, w Wadowicach oraz w innych miejscach sprzyjających takiemu spotkaniu (np. w Wąchabnie nad samym jeziorem).

Droga przez Skype

Droga przez Skype

Ciekawym jest narzędzie jakim można się posługiwać w pracy zawodowej w rozmaitych jej obszarach, jak i tej związanej z posługą innym ludziom. Myśląc o terapii tańcem jako o drodze ku uzdrowieniu, nasuwa mi się obraz dwojga ludzi, którzy stając naprzeciw siebie w prawdzie i autentyczności, poszukują siebie, aby odkryć sens życia i to co jest w nim piękne i szlachetne. Są to jednak dwie odrębne role – jedna oparta na towarzyszeniu, druga natomiast na poszukiwaniu prawdy w spotkaniu z samym sobą i z drugim człowiekiem.

Czym jest i czym może być terapia tańcem?

Czym jest i czym może być terapia tańcem?

Może być i jest sposobem wyrażania siebie w perspektywie życia fizycznego, psychicznego oraz duchowego człowieka jest myślą skierowaną na zewnątrz i ku sobie, w wyrazie dynamicznej i wielowymiarowej ekspresji jest spotkaniem z drugim człowiekiem i próbą zrozumienia różnorodnych jego mechanizmów jest dyscypliną zachęcającą do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie jest pracą nad sobą – nad ciałem, umysłem i duszą jest próbą skupienia się, uwagi i relaksacji może być procesem twórczym i inspirującym innych jest stanięciem w prawdzie o sobie i wobec powierzonych mu osób jest wysiłkiem woli i chwilą badania własnych motywów jest odkryciem siebie, swojej niepowtarzalności, godności i piękna...