Działalność artystyczna

Oferta artystyczna

Propozycja gałęzi sztuki, obejmuje różnorodne jej dziedziny, w której przenika wartość słowa, tańca, muzyki i śpiewu w choreograficznym i reżyserskim ich wymiarze. Działania i próby podejmowanych wyzwań, mają na celu rozpowszechnienie szeroko pojętej wartości sztuki, której intencją jest dążenie do piękna, harmonii i prawdy w szeroko pojętym i pełnym ich znaczeniu.

Nadchodzące wydarzenia

Oferuję:

  • realizację wystąpień scenicznych – solowych – w ramach koncertów, przedstawień, oper i musicali
  • przygotowanie choreografii solowych oraz zespołowych z racji inicjatyw kulturalnych, artystycznych i sakralnych
  • wyreżyserowanie inscenizacji sztuki sakralnej opartej na słowie, muzyce, tańcu i śpiewie
  • lektorat – realizacje radiowe, udział w inicjatywach kulturalnych i artystycznych, nagrywanie audiobooków
  • solowy udział w rozmaitych przedsięwzięciach kulturalnych i artystycznych o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym