Medytacje Psalmami

Medytacje Psalmami

Można zadawać pytania zarówno samemu sobie, jak i też innym, czym są te duchowe wieczory, które już od paru lat mają miejsce w przepięknej i świętej przestrzeni Bazyliki św. Józefa u Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu?

Z pewnością są czasem modlitwy i wyciszenia, skierowaniem uwagi na Pana Boga, który jest Twórcą każdego rozpoczynającego i realizującego się dzieła.

Wielka wiara i współpraca z Nim, poddanie się pod wpływ i działanie Ducha Świętego, który prowadzi każdą myśl – od momentu powstawania, czyli prób spisania koncepcji, poszukiwania symboli, gestów, pieśni, dźwięków harfy jak i tańca – aż po samą realizację. Droga ta jest jednak długim i głębokim procesem, czasem, który odzwierciedla drogę natchnień i wewnętrznych poruszeń odkrywających wartość i wymowę sztuki sakralnej zawierającej wymowność symboli, piękna muzyki sakralnej w której króluje i wybrzmiewa wartość i moc Bożego Słowa oraz tańca.

Wydarzenie to jest jednak wynikiem spotkania i głębokiej relacji z Panem Bogiem jak i z drugim człowiekiem. Bo czy może zaistnieć coś, co ma przestrzeń zamknięta w nas i pozbawione jest spotkania z Tym Drugim? Czy spotkanie w ogóle jest możliwe bez relacji? Warto sobie przy okazji odpowiedzieć na to pytanie, choć należy zdawać sobie sprawę z naszych słabości, ułomności i braku otwartości w wielu momentach naszego życia i istnienia, czy to na polu spraw rodzinnych, zawodowych czy też tych, które obejmują posługę na rzecz dobra i miłości drugiemu.

Odpowiedź na te pytania, może przyczynić się do odkrycia tego co może stanowić o sensie i wartości naszego ziemskiego życia, życia w którym pragnienia sięgają Nieba, życia bardziej uduchowionego i spełnionego, choć w prawdzie mocno uziemionego.

Powracając jednak do spotkania i relacji jaką tworzy człowiek – zespół kilkunastu osób tworzących dzieło Medytacji – trzeba stwierdzić, że należą oni z pewnością do tych, którzy sercem i duszą traktują je jako posługę na Chwałę Panu w budowaniu Kościoła Świętego, realizując swoje powołanie w rozmaitych aspektach szeroko pojętej sztuki. Twórcami są artyści, którzy poprzez czytania, śpiew, muzykę i taniec pochylają się nad pięknem i wymownością Psalmów, modlitwy poruszającej serca i odzwierciedlającej bogatą paletę spraw związanych z egzystencją człowieka.

I choć sposób interpretacji jest wyreżyserowany i zgodny z przygotowanym scenariuszem, jest w tym wiele wątków i przestrzeni pozwalającej na indywidualny przekaz samego siebie i własnej interpretacji.

Przede wszystkim harfa i taniec należy do nich i jest tym elementem, który scala i uzupełnia, realizując rozmaite treści w sposób intuicyjny i improwizowany, choć ustrukturyzowany w koncepcji całości scenariusza.

Te przenikające i wzajemnie oddziałujące na siebie środki artystycznego wyrazu, estetyka i piękno tworzą atmosferę wyciszenia i skupienia, a moc bijąca z Psalmów przeplatających się z komentarzami Świętych Karmelu i innych Autorytetów Duchowych, często wzrusza, dotyka i wewnętrznie uzdrawia.

W skład zespołu tworzącego cykl Medytacji wchodzą:

Joanna Kiersztejn – lektor
Michał Zator – harfa i śpiew, Marta Matuszewska – sopran
Zespół Muzyki Dawnej ,,Anonymous” pod kierownictwem Zbigniewa Kaczmarka
Bartłomiej Raźnikiewicz – taniec
Monika Gałęska – reżyseria, scenariusz, taniec (śpiew i lektorat)