Terapia tańcem w aspektach chrześcijańskich

Terapia tańcem w aspektach chrześcijańskich

Terapia tańcem w podejściu chrześcijańskim jest autorskim programem opartym na relacji z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. W pełni respektowana wolność i godność każdej osoby otwiera przestrzeń na spotkanie, w którym oprócz słowa, wybrzmiewa również muzyka, ruch i taniec.

Cykl spotkań grupowych, w parach bądź indywidualnych, mają otworzyć ,,bramę” do pełnego przeżywania siebie w aspektach zarówno cielesnych jak i psychiczno – fizycznych i duchowych człowieka. Istotnym elementem pracy jest integracja i autentyczność dotycząca różnych poziomów funkcjonowania człowieka: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, biologicznego i duchowego.

Terapia tańcem może być procesem krótko bądź długotrwałym w zależności od kondycji psychicznej indywidualnej osoby.

Terapia zarówno grupowa jak i indywidualna oraz par ma na celu pomoc w głębszym zrozumieniu aktualnej sytuacji życiowej, wsparcie psycho-fizyczne i wejrzenie w obszar duchowości opartej na wartościach chrześcijańskich.

W pracy terapeutycznej, korzystam również z bogatego dorobku duchowości karmelitańskiej. Jako absolwentka teologii duchowości ,,Carmelitanum”, inspiruję się myślami opartymi na duchowości terezjańskiej świętych Karmelu. Program integruje również wartość słowa czytanego, wspierającej siły muzyki, tańca, ruchu i innych środków terapeutycznych opartych np. na malowaniu czy tworzeniu. W spotkania te wplecione są elementy medytacji w oparciu o treść Psalmów i literatury chrześcijańskiej.

Spotkania te mają również na celu obudzenie twórczego podejścia do życia, w którym zmienność środków wyrazu w użyciu różnorodnej dynamiki zgodnej z indywidualnym potencjałem każdego człowieka, ma pobudzić do rozwoju i wlać w serca ludzkie światło i nadzieje.

Metoda tej pracy może być uzupełnieniem psychoterapii i jest skierowana do wszystkich, którzy pragną zadbać o wymiar ciała, ducha i psychiki w integracyjnym tego wymiarze.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.