Czym jest i czym może być terapia tańcem?

Czym jest i czym może być terapia tańcem?
 • Może być i jest sposobem wyrażania siebie w perspektywie życia fizycznego, psychicznego oraz duchowego człowieka
 • jest myślą skierowaną na zewnątrz i ku sobie, w wyrazie dynamicznej i wielowymiarowej ekspresji
 • jest spotkaniem z drugim człowiekiem i próbą zrozumienia różnorodnych jego mechanizmów
 • jest dyscypliną zachęcającą do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie
 • jest pracą nad sobą – nad ciałem, umysłem i duszą
 • jest próbą skupienia się, uwagi i relaksacji
 • może być procesem twórczym i inspirującym innych
 • jest stanięciem w prawdzie o sobie i wobec powierzonych mu osób
 • jest wysiłkiem woli i chwilą badania własnych motywów
 • jest odkryciem siebie, swojej niepowtarzalności, godności i piękna
 • jest czasem próby
 • jest przestrzenią ciszy z której wyłaniają się rytmy
 • jest wielopłaszczyznowym działaniem otwartym na sztukę – sztukę życia i tworzenia – sztukę słowa
 • jest dynamiczną pracą nad ciałem, świadomością jego istnienia i oddziaływania na zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe człowieka
 • jest autorskim programem realizującym treść własnego życia