Droga przez Skype

Droga przez Skype

Ciekawym jest narzędzie jakim można się posługiwać w pracy zawodowej w rozmaitych jej obszarach, jak i tej związanej z posługą innym ludziom.

Myśląc o terapii tańcem jako o drodze ku uzdrowieniu, nasuwa mi się obraz dwojga ludzi, którzy stając naprzeciw siebie w prawdzie i autentyczności, poszukują siebie, aby odkryć sens życia i to co jest w nim piękne i szlachetne. Są to jednak dwie odrębne role – jedna oparta na towarzyszeniu, druga natomiast na poszukiwaniu prawdy w spotkaniu z samym sobą i z drugim człowiekiem.

Droga przez Skype jest zatem szansą na realizację pewnej ,,pielgrzymki”zarówno w wymiarze fizycznym gdzie można się spotkać, ,,dotknąć”, wysłuchać i wytańczyć, jak i w tym duchowym, gdzie człowiek może odkryć pełnię swojego człowieczeństwa wnikając w głąb siebie.

Bezcenna jest w tym wszystkim rola tańca, któremu należy się uwaga i docenienie. Taniec jako forma ruchu wypływającego z najgłębszych zakamarków serca i duszy, jakże często odzwierciedla stan samej duszy. Odkrywając tę drogę, można się zadziwić, jak bardzo jest to narzędzie uwalniające z wszelkich napięć i stresów, pozwalające na pozbycie się – choć w części – przykrych uczuć i emocji, jest również drogą, która może prowadzić do szczęścia i spełnienia.

Tkwiąc w zawiłościach różnorodnych doświadczeń życiowych, które po wielokroć zniewalają nasz umysł niszcząc przy tym ciało jak i duszę, można poprzez spotkania/ sesje doznać pewnej ulgi, która w procesie dłuższych spotkań i solidnej pracy nad sobą, może prowadzić do przemiany.

Należy wiedzieć, że doświadczenie zastosowania Skypa, pomimo ograniczeń w pracy terapeutycznej, umożliwia realizację różnorodnych tematów i zadań, w których obie strony – zarówno terapeuta jak i osoba z którą się współpracuje – biorą czynny udział.

Zadania te oparte są na: ćwiczeniach wzmacniających i uplastycznających cały aparat ruchowy człowieka, strukturach tańca kreatywnego, improwizowanego oraz tego w oparciu o techniki tańca, poprzez które można zrzucić bagaż trudnych emocji i stresu jakże często paraliżującego nasze życie. Również elementy medytacji i odpoczynku, podczas których wybrzmiewa wartość słowa mówionego bądź czytanego, przy dźwiękach spokojnej muzyki lub ciszy, ma swój sens. Jest to spotkanie, które trudno jednak opisać w słowach. Trzeba tego doświadczyć aby wiedzieć, w czym tkwi jego siła i wartość i istota.

Jeżeli chodzi o sposób prowadzenia sesji, to przebiega on podobnie jak w spotkaniu stacjonarnym, choć zaletą tej formy spotkania jest to, że w sytuacjach nie pozwalających na przemieszczanie się, można zadbać o stan swojego zdrowia bez konieczności wychodzenia z domu.

Dla wszystkich osamotnionych, cierpiących na zaburzenia nastroju, ze skłonnościami do stanów depresyjnych i innych trudności na poziomie psychofizycznym jak i tym duchowym, droga przez Skype albo innych platform on-line jest skuteczna.

Sesje są również propozycją dla tych, którzy pragnęliby zadbać o kondycje fizyczną, traktując spotkanie jako formę profilaktyki zdrowotnej albo treningu usprawniającego całego człowieka – jego ciało, serce i duszę.